recomandari
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul IX – Trimestrul III Vineri , 29 august 2014 Soarele apune la...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul VIII – Trimestrul III Vineri , 22 august 2014 Soarele apune...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
Studiul VII – Trimestrul III Vineri , 15 august 2014 Soarele apune la ora...
Domnul Isus şi porunca a şaptea
Marti, 2 Septembrie 14
Domnul Isus şi porunca a şap...
  Studiul X – Trimestrul III Marți , 2 septembrie 2014     4. Cum a lărgit Domnul Isus sensul Legii în exemplul din Matei 5:27,28? Ce a spus El în versetele 29 şi 30? Cum să înţelegem aceste cuvinte? Matei 5 27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu preacurveşti.” 28. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit...
Domnul Isus a adâncit înţelesul Legii
Luni, 1 Septembrie 14
Domnul Isus a adâncit înţel...
  Studiul X – Trimestrul III Luni , 1 septembrie 2014     După ce a subliniat perpetuitatea Celor Zece Porunci, Domnul Isus a continuat Predica de pe Munte cu exemple concrete de păzire a legilor din Vechiul Testament. Oamenii ajunseseră să le înţeleagă atât de greşit, încât El a simţit nevoia de a aduce clarificări. 3. Ce anume a pus în contrast Domnul Isus atunci...
Domnul Isus nu a schimbat Legea
Duminica, 31 August 14
Domnul Isus nu a schimbat Lege...
  Studiul X – Trimestrul III Duminică , 31 august 2014     1. Ce aflăm din Matei 5:17-19 despre atitudinea Domnului Isus faţă de Lege? Matei 5 17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. 18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din...
Legea lui Dumnezeu
Sambata, 30 August 14
Legea lui Dumnezeu...
  Studiul X – Trimestrul III Sâmbătă , 30 august 2014 Soarele apune la ora 19:56     Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 5:17-19.21-44; 19:16-22; Marcu 7:9-13. Sabat după-amiază Textul de memorat: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15) În general, conducătorii iudei ţineau Legea la loc de cinste, dar o înţelegeau greşit,...
Studiu suplimentar
Vineri, 29 August 14
Studiu suplimentar...
  Studiul IX – Trimestrul III Vineri , 29 august 2014 Soarele apune la ora 19:57     Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „Duceţi-vă şi învăţaţi toate neamurile!”, p. 818-828; Faptele apostolilor, capitolul „Marea însărcinare”, p. 25-34. „Fiecare ucenic adevărat se naşte în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Cel care bea din apa vie devine...
„Propovăduiţi Evanghelia”
Joi, 28 August 14
„Propovăduiţi Evanghelia...
  Studiul IX – Trimestrul III Joi , 28 august 2014     În Evanghelia sa, Marcu redă Marea Trimitere în cunoscutul său stil concis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). La fel ca în Matei, şi aici verbul grecesc „a se duce” este la modul participiu şi, de aceea, nu indică sarcina propriu-zisă, ci o acţiune...
„Faceţi ucenici”
Miercuri, 27 August 14
„Faceţi ucenici”...
  Studiul IX – Trimestrul III Miercuri , 27 august 2014   După Înviere, ucenicii s-au întors în Galileea, „unde le poruncise Isus să meargă” (Matei 28:16). Alături de cei unsprezece, mai erau peste cinci sute de fraţi ,, După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.” (1 Corinteni...
„Aşa vă trimit şi Eu pe voi”
Marti, 26 August 14
„Aşa vă trimit şi Eu pe v...
  Studiul IX – Trimestrul III Marți , 26 august 2014     Prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii în camera de sus este relatată şi în Evanghelia după Ioan, însă aici sunt prezentate unele elemente pe care nu le întâlnim în Evanghelia după Luca. 3. Cum a definit Domnul Isus misiunea credincioşilor în Ioan 20:21? Ioan 20 21. Isus le-a zis din nou: “Pace...
Martorii Săi
Luni, 25 August 14
Martorii Săi...
  Studiul IX – Trimestrul III Luni , 25 august 2014     Prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii Săi după înviere a fost foarte importantă. Ei erau speriaţi, abătuţi, descurajaţi şi derutaţi. Le era atât de frică, încât stăteau închişi în casă tot timpul. Dar Domnul a venit în mijlocul lor şi le-a spus cu glas blând: „Pace vouă!”. Ei s-au speriat...