recomandari
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul XII – Trimestrul III Vineri , 19 septembrie 2014 Soarele apune...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul XI – Trimestrul III Vineri , 12 septembrie 2014 Soarele apune...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul X – Trimestrul III Vineri , 5 septembrie 2014 Soarele apune...
Făgăduinţa
Duminica, 21 Septembrie 14
Făgăduinţa...
Studiul XIII – Trimestrul III Duminică , 21 septembrie 2014   După cina de la ultimul Paşte, Domnul Isus le-a spus ucenicilor că avea să Se ducă într-un loc unde ei nu puteau veni (Ioan 13:33). Gândul despărţirii de El a umplut de tristeţe şi de teamă inimile ucenicilor. Apostolul Petru L-a întrebat: „Doamne, unde Te duci?… De ce nu pot veni după Tine acum?” (Ioan...
A doua venire a Domnului Isus
Sambata, 20 Septembrie 14
A doua venire a Domnului Isus...
Studiul XIII – Trimestrul III Sâmbătă , 20 septembrie 2014 Soarele apune la ora 19:17   Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 16:27; 24:3-14, 42,44; Ioan 14:1-3; 1 Tesaloniceni 4:13-18. Sabat după-amiază Textul de memorat: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă...
Studiu suplimentar
Vineri, 19 Septembrie 14
Studiu suplimentar...
  Studiul XII – Trimestrul III Vineri , 19 septembrie 2014 Soarele apune la ora 19:19     Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolele „Lazăre, vino afară!”, p. 524-536, şi „A înviat Domnul”, p. 779-787. „Glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamă afară pe sfinţii care au adormit. El priveşte spre mormintele celor drepţi şi apoi, ridicând braţele spre cer,...
Domnul Isus a biruit moartea
Joi, 18 Septembrie 14
Domnul Isus a biruit moartea...
  Studiul XII – Trimestrul III Joi , 18 septembrie 2014     7. Ce a însemnat învierea lui Lazăr pentru lucrarea Domnului Isus pe pământ? Ioan 11:38-44 Ioan 11 38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră. 39. “Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a...
Ce a spus Domnul Isus despre iad?
Miercuri, 17 Septembrie 14
Ce a spus Domnul Isus despre i...
  Studiul XII – Trimestrul III Miercuri , 17 septembrie 2014     Când Isus vorbeşte despre moarte şi pedepsirea celor răi, în textul grecesc sunt folosite două cuvinte: hadēs şi gehenna. Hadēs este echivalentul ebraicului she’ôl care, în Vechiul Testament, are sensul de „locuinţă a morţilor”, „mormânt”, „loc unde coboară toţi când mor”, fără a...
Învierea şi judecata
Marti, 16 Septembrie 14
Învierea şi judecata...
Studiul XII – Trimestrul III Marți , 16 septembrie 2014     În ce priveşte învierea, Domnul Isus a afirmat că „va veni ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele” (Ioan 5:28,29; sublinierea autorului). Va veni un timp când vor învia toţi: credincioşi şi necredincioşi, sfinţi şi păcătoşi, mântuiţi şi pierduţi. Tot la fel,...
Speranţa învierii
Luni, 15 Septembrie 14
Speranţa învierii...
Studiul XII – Trimestrul III Luni , 15 septembrie 2014     Când a creat lumea, „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă şi”, ca urmare, „omul s-a făcut astfel un suflet viu” (Geneza 2:7). Omul rămâne un suflet viu atâta timp cât Dumnezeu îi dă suflare de viaţă. Însă, în momentul în care El Îşi retrage...
Starea morţilor
Duminica, 14 Septembrie 14
Starea morţilor...
  Studiul XII – Trimestrul III Duminică , 14 septembrie 2014     Vechiul Testament prezintă omul ca pe o fiinţă vie indivizibilă. Termenii ebraici traduşi prin „făptură”, „suflet” şi „duh” sunt tot atâtea moduri de a descrie, din diferite puncte de vedere, fiinţa umană în ansamblul ei. Pentru a descrie moartea, sunt folosite mai multe imagini, dintre care...
Moartea şi învierea
Sambata, 13 Septembrie 14
Moartea şi învierea...
  Studiul XII – Trimestrul III Sâmbătă , 13 septembrie 2014 Soarele apune la ora 19:30     Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 5:22,29; Luca 8:54,55; Ioan 1:1-4; 5:28,29; 11:11,38-44. Sabat după-amiază Textul de memorat: „Isus i-a zis: «Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.»” (Ioan 11:25) Oamenii...