recomandari
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul III – Trimestrul IV Vineri , 17 octombrie 2014 Soarele apune...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul II – Trimestrul IV Vineri , 10 octombrie 2014 Soarele apune...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul I – Trimestrul IV Vineri , 3 octombrie 2014 Soarele apune la...
Împlinitori ai Cuvântului
Sambata, 18 Octombrie 14
Împlinitori ai Cuvântului...
Studiul IV – Trimestrul IV Sâmbătă , 18 octombrie 2014 Soarele apune la ora 18:22     Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iacov 1:23,24; Matei 19:16-22; Luca 6:27-38; Romani 8:2-4; 12:9-18; 2 Petru 1:4. Sabat după-amiază Textul de memorat: „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.” (Iacov 1:22) Un acrobat a avut ideea...
Studiu suplimentar
Vineri, 17 Octombrie 14
Studiu suplimentar...
  Studiul III – Trimestrul IV Vineri , 17 octombrie 2014 Soarele apune la ora 18:24     Citeşte despre păcat şi despre puterea de a ne schimba în capitolul „Pocăinţa”, din Calea către Hristos de Ellen G. White, p. 23-36, şi enumeră ideile principale. „Planul de răscumpărare urmăreşte recuperarea noastră completă de sub puterea lui Satana. Întotdeauna Hristos...
Mântuit prin primirea neprihănirii
Joi, 16 Octombrie 14
Mântuit prin primirea neprih...
Studiul III – Trimestrul IV Joi , 16 octombrie 2014     8. Citeşte Iacov 1:21. Ce poate face Cuvântul, potrivit acestui text? Iacov 1 21. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Textul acesta este concluzia la tot ce s-a spus până aici despre credinţă şi despre...
Încet la vorbire
Miercuri, 15 Octombrie 14
Încet la vorbire...
  Studiul III – Trimestrul IV Miercuri , 15 octombrie 2014     6. Citeşte Iacov 1:19,20. Ce sfat ne dă Iacov aici? Iacov 1 19. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie; 20. căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Dar şi cuvintele...
Orice dar bun şi desăvârşit
Marti, 14 Octombrie 14
Orice dar bun şi desăvârşi...
  Studiul III – Trimestrul IV Marți , 14 octombrie 2014     Citeşte Iacov 1:16,17. Păcatul dă naştere morţii, dar Dumnezeu este sursa vieţii. El este „Tatăl luminilor” (Iacov 1:17), expresie care ne trimite cu gândul la crearea lumii (Geneza 1:14-18). El ne oferă darul unei vieţi noi, cel mai mare dintre toate darurile pe care le putem primi „de sus” (compară...
Când pofta „zămisleşte”
Luni, 13 Octombrie 14
Când pofta „zămisleşte”...
  Studiul III – Trimestrul IV Luni , 13 octombrie 2014     3. Reciteşte Iacov 1:13-15. Când se transformă ispita în păcat? Iacov 1 13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: “Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni. 14. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi...
Originea ispitei
Duminica, 12 Octombrie 14
Originea ispitei...
  Studiul III – Trimestrul IV Duminică , 12 octombrie 2014     1. De ce este important faptul că Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni? Unde îşi are originea ispita? De ce ne este de folos să ştim acest lucru, în lupta noastră cu păcatul? Iacov 1:13,14 Iacov 1 13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: “Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit...
Ferice de cel ce rabdă ispita
Sambata, 11 Octombrie 14
Ferice de cel ce rabdă ispita...
  Studiul III – Trimestrul IV Sâmbătă , 11 octombrie 2014 Soarele apune la ora 18:34     Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Iacov 1:12-21; Psalmii 119:11; Geneza 3:1-6; Tit 3:5-7; Romani 13:12; Efeseni 4:22. Sabat după-amiază Text de memorat: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o...
Studiu suplimentar
Vineri, 10 Octombrie 14
Studiu suplimentar...
  Studiul II – Trimestrul IV Vineri , 10 octombrie 2014 Soarele apune la ora 18:36     Citește din Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolul „Predica de pe Munte”, p. 298-314. „Dumnezeu vrea ca slujitorii Săi să îşi cunoască bine inimile. Pentru a-i aduce la o adevărată cunoaştere a stării lor, El îngăduie focului suferinţei să îi învăluie, ca să...