recomandari
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul III – Trimestrul III Vineri , 18 iulie 2014 Soarele apune la...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul II – Trimestrul III Vineri , 11 iulie 2014   „Deşi vorbeşte...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul I – Trimestrul III Vineri , 4 iulie 2014 Soarele apune la ora...
Hristos ne dă viaţa veşnică
Joi, 24 Iulie 14
Hristos ne dă viaţa veşnic...
  Studiul IV – Trimestrul III Joi , 24 iulie 2014   Noi merităm să murim, fiindcă am păcătuit. Dar Domnul Hristos S-a aşezat în locul nostru şi a suferit consecinţele faptelor noastre, deşi El era nevinovat. El a luat vina noastră asupra Sa şi a primit pedeapsa noastră astfel încât noi, nişte fiinţe păcătoase, să putem fi declaraţi nevinovaţi. Prin El, nu mai suntem...
Liberi de păcat
Miercuri, 23 Iulie 14
Liberi de păcat...
  Studiul IV – Trimestrul III Miercuri , 23 iulie 2014   Fără Domnul Hristos, am fi rămas robi ai păcatului, sclavi ai imboldurilor rele ale naturii noastre decăzute. Am fi rămas nişte egoişti, interesaţi doar de plăcerile noastre, şi nu de o viaţă care să-I dea slavă lui Dumnezeu. Urmarea inevitabilă a acestei sclavii spirituale ar fi fost moartea, fiindcă plata păcatului...
Moartea necesară
Marti, 22 Iulie 14
Moartea necesară...
  Studiul IV – Trimestrul III Marți , 22 iulie 2014   Ioan Botezătorul a declarat public despre Domnul Isus: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Pentru un evreu obişnuit cu jertfele de la templu şi cunoscător al istoriei sacre consemnate în Vechiul Testament, aceste cuvinte nu erau greu de înţeles. El ştia că Avraam a avut încredere că...
Mântuirea – iniţiativa lui Dumnezeu
Luni, 21 Iulie 14
Mântuirea – iniţiativa lui...
  Studiul IV – Trimestrul III Luni , 21 iulie 2014   Ideea că mântuirea se datorează în întregime lui Dumnezeu se desprinde clar din Evanghelii. Domnul Isus nu a venit în lumea noastră pentru că noi I-am fi adresat o invitaţie, ci pentru că Tatăl L-a trimis din iubire faţă de noi. Faptul că iniţiativa a fost a Tatălui este confirmat de întrebuinţarea frecventă de...
Mântuirea – darul lui Dumnezeu
Duminica, 20 Iulie 14
Mântuirea – darul lui Dumne...
  Studiul IV – Trimestrul III Duminică , 20 iulie 2014   1. În Ioan 3:16 sunt folosite două verbe care arată ce a făcut Dumnezeu pentru noi: „a iubit” şi „a dat”. Ce legătură există între ele? Ce ne spun despre motivul lucrării de mântuire? Ioan 3 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să...
Mântuirea
Sambata, 19 Iulie 14
Mântuirea...
  Studiul IV – Trimestrul III Sâmbătă , 19 iulie 2014 Soarele apune la ora 20:54   Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 20:28; Luca 15:3-10;18:9-14; Ioan 6:35,47-51; 8:34-36. Sabat după-amiază Textul de memorat: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa...
Studiu suplimentar
Vineri, 18 Iulie 14
Studiu suplimentar...
  Studiul III – Trimestrul III Vineri , 18 iulie 2014 Soarele apune la ora 20:55     Ellen G. White, Mărturii, vol. 8, capitolul „Puterea făgăduită”, p. 19-23; Faptele apostolilor, capitolul „Darul Duhului”, p. 47-56. „Oricând şi oriunde, în toate întristările şi în toate necazurile, când perspectiva este sumbră şi viitorul încurcat, când ne simţim fără...
Plini de Duhul Sfânt
Joi, 17 Iulie 14
Plini de Duhul Sfânt...
  Studiul III – Trimestrul III Joi , 17 iulie 2014     Este important să ştim cine este Duhul Sfânt, dar cunoaşterea aceasta nu are nicio valoare dacă nu ne conduce la decizia de a ne lăsa stăpâniţi de El. Domnul Isus a arătat că, dacă nu Îl invităm zi de zi pe Mângâietorul să rămână în noi, sufletul nostru rămas gol riscă să fie invadat de un alt duh, a...
Lucrarea Duhului Sfânt
Miercuri, 16 Iulie 14
Lucrarea Duhului Sfânt...
  Studiul III – Trimestrul III Miercuri , 16 iulie 2014     4. Ce lucrare indispensabilă îndeplineşte Duhul Sfânt în noi în vederea pregătirii noastre pentru a-L primi pe Mântuitorul? Ioan 16:8 Ioan 16 8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.  După cum nimeni nu ia medicamente dacă nu recunoaşte că...