Evanghelia întrupată

Studiul XIII – Trimestrul IV

Luni , 22 decembrie 2014

Unora le este foarte dificil să găsească Evanghelia chiar şi în cele patru Evanghelii! Învăţăturile Domnului Isus ni se pot părea legaliste dacă nu suntem atenţi la întregul mesaj. Pe vremea Sa, majoritatea evreilor considerau că stăteau bine cu Dumnezeu. Ei susţineau serviciile de la templu prin achitarea taxei cerute şi prin aducerea de jertfe corespunzătoare. Se abţineau de la mâncare necurată, îşi supuneau copiii ritualului circumciziei, respectau zilele de sărbătoare şi Sabatul şi, în general, se străduiau să păzească legea aşa cum îi învăţau conducătorii lor religioşi. Dar a venit Ioan şi a început să strige: „Pocăiţi-vă!” şi „Primiţi botezul!”. Apoi, Isus le-a spus că aveau nevoie să se nască din nou (Ioan 3:3,5) şi că neprihănirea lor trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor. Cu alte cuvinte, Isus le-a spus: „Vă lipseşte ceva. Faptele nu sunt suficiente!” Continue reading

Evanghelia în Vechiul Testament

Studiul XIII – Trimestrul IV

Duminică , 21 decembrie 2014

Citeşte Evrei 4:2. Versetul acesta conţine câteva afirmaţii interesante. În primul rând, „Vestea bună” sau Evanghelia a fost propovăduită şi în perioada Vechiului Testament. În al doilea rând, ea a fost propovăduită atunci la fel ca în perioada Noului Testament. Nu ni se dă de înţeles că ar exista vreo diferenţă în ce priveşte mesajul sau „cuvântul” în sine. În al treilea rând, nu mesajul a avut o problemă, ci modul în care a fost auzit. Şi astăzi se întâmplă la fel: oamenii aud aceeaşi Evanghelie, dar o înţeleg foarte diferit. Cât de important este să ne supunem cu credinţă deplină învăţăturii din Cuvânt pentru ca, atunci când este prezentată Evanghelia, noi să o auzim bine! Continue reading

Evanghelia veşnică

Studiul XIII – Trimestrul IV

Sâmbătă , 20 decembrie 2014

Soarele apune la ora 16:38

Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Evrei 4:2; Psalmii 130:3,4; Luca 15:11-32; Romani 3:24-26; Evrei 10:1-4; Apocalipsa 14:12.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!»” (Ieremia 31:3) Continue reading

Studiu suplimentar

Studiul XII – Trimestrul IV

Vineri , 19 decembrie 2014

Soarele apune la ora 16:37

Citeşte din Divina vindecare,de Ellen G. White, capitolul „Rugăciunea pentru bolnavi”, p. 225-233, şi capitolul „Cursele lui Satana”, p. 518-523, din Tragedia veacurilor, de aceeaşi autoare.

„Hristos… ne cere să devenim una cu El pentru salvarea omenirii. «Fără plată aţi primit», ne spune El, «fără plată să daţi» (Matei 10:8).
Păcatul este cel mai mare dintre toate relele şi este datoria noastră să avem milă de păcătos şi să-l ajutăm. Sunt mulţi care greşesc şi care îşi simt ruşinea şi nebunia. Ei tânjesc după cuvinte de încurajare. Ei privesc la greşelile şi rătăcirile lor până aproape că ajung la disperare. Să nu neglijăm aceste suflete. (…) Continue reading

Restaurarea şi iertarea

Studiul XII – Trimestrul IV

Joi , 18 decembrie 2014

Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin Ilie la refacerea relaţiei poporului Israel cu Dumnezeu. Însă partea cea mai semnificativă a lucrării lui Ilie nu s-a derulat pe Carmel. Acela a fost doar startul. El şi-a continuat lucrarea în sate, în familii şi în aşa-numitele „şcoli ale profeţilor”, unde i-a format pe viitorii conducători spirituali care aveau să ducă mai departe lucrarea de redeşteptare şi reformă.
Continue reading

Modele de rugăciune

Studiul XII – Trimestrul IV

Miercuri , 17 decembrie 2014

4. Citeşte Iacov 5:17,18. Ce lecţie despre rugăciune desprindem din exemplul lui Ilie? Ce legătură are experienţa lui cu vindecarea, iertarea şi restaurarea?

Iacov 5

17 Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s’a rugat cu stăruinţă să nu ploaie, şi n’a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni.
18 Apoi s’a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie, şi pămîntul şi-a dat rodul.

Continue reading Modele de rugăciune

Vindecare pentru suflet

Studiul XII – Trimestrul IV

Marți , 16 decembrie 2014

Vindecarea sufletului este mai importantă decât cea a trupului. În definitiv, scopul nu este să-i ajutăm pe oameni să fie nişte păcătoşi mai sănătoşi, ci să le îndreptăm privirea spre viaţa veşnică prin Domnul Isus. Poate că de aceea lasă Iacov în urmă situaţiile ipotetice din versetele 13-15 şi trece în versetul 16 la certitudinea că toţi suntem „bolnavi” de păcat şi la asigurarea vindecării. Aici, cuvântul pentru vindecare (iaomai) depăşeşte în mod clar graniţele însănătoşirii fizice (Matei 13:15). După ce a făcut aluzie în versetul 15 la un sens lărgit al cuvântului vindecare (incluzând învierea), Iacov asociază boala cu păcatul, care este cauza primară a tuturor problemelor – nu în sensul că orice suferinţă este cauzată de un anumit păcat, ci boala şi moartea sunt urmările faptului că suntem păcătoşi. Continue reading Vindecare pentru suflet