recomandari
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul IV – Trimestrul III Vineri , 25 iulie 2014 Soarele apune la...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul III – Trimestrul III Vineri , 18 iulie 2014 Soarele apune la...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul II – Trimestrul III Vineri , 11 iulie 2014   „Deşi vorbeşte...
Pocăieşte-te!
Luni, 28 Iulie 14
Pocăieşte-te!...
Studiul V – Trimestrul III Luni , 28 iulie 2014     Recunoaşterea păcatelor trebuie să fie însoţită de pocăinţă. În sens biblic, pocăinţa cuprinde trei aspecte: mărturisirea păcatelor, regretul pentru săvârşirea lor şi dorinţa de a nu le mai săvârşi. Dacă lipseşte unul dintre aceste trei elemente, pocăinţa nu este autentică. Exemplu: cazul lui Iuda, care...
Recunoaşte-ţi nevoia!
Duminica, 27 Iulie 14
Recunoaşte-ţi nevoia!...
  Studiul V – Trimestrul III Duminică , 27 iulie 2014   1. Citeşte Luca 5:27-32. Cum poţi să ştii din ce categorie faci parte? Luca 5 27 După aceea Isus a ieşit afară, şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine!“ 28 Vameşul a lăsat totul, s’a sculat, şi a mers după El. 29 Levi I -a făcut un ospăţ mare la el în...
Cum suntem mântuiţi?
Sambata, 26 Iulie 14
Cum suntem mântuiţi?...
  Studiul V – Trimestrul III Sâmbătă , 26 iulie 2014 Soarele apune la ora 20:47     Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Zaharia 3:1-5; Matei 22:2-14; Luca 5:27-32; 13:1-5; 14:25-27; Ioan 8:30,31. Sabat după-amiază Textul de memorat: „Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine...
Studiu suplimentar
Vineri, 25 Iulie 14
Studiu suplimentar...
  Studiul IV – Trimestrul III Vineri , 25 iulie 2014 Soarele apune la ora 20:48     Ellen G. White, Calea către Hristos, capitolul „Păcătosul are nevoie de Hristos”, p. 17-22; Solii alese, cartea 1, capitolul „Subiectul prezentat în 1883”, p. 350-354. „Privind la Răscumpărătorul răstignit, noi înţelegem mai bine măreţia şi însemnătatea jertfei aduse de...
Hristos ne dă viaţa veşnică
Joi, 24 Iulie 14
Hristos ne dă viaţa veşnic...
  Studiul IV – Trimestrul III Joi , 24 iulie 2014   Noi merităm să murim, fiindcă am păcătuit. Dar Domnul Hristos S-a aşezat în locul nostru şi a suferit consecinţele faptelor noastre, deşi El era nevinovat. El a luat vina noastră asupra Sa şi a primit pedeapsa noastră astfel încât noi, nişte fiinţe păcătoase, să putem fi declaraţi nevinovaţi. Prin El, nu mai suntem...
Liberi de păcat
Miercuri, 23 Iulie 14
Liberi de păcat...
  Studiul IV – Trimestrul III Miercuri , 23 iulie 2014   Fără Domnul Hristos, am fi rămas robi ai păcatului, sclavi ai imboldurilor rele ale naturii noastre decăzute. Am fi rămas nişte egoişti, interesaţi doar de plăcerile noastre, şi nu de o viaţă care să-I dea slavă lui Dumnezeu. Urmarea inevitabilă a acestei sclavii spirituale ar fi fost moartea, fiindcă plata păcatului...
Moartea necesară
Marti, 22 Iulie 14
Moartea necesară...
  Studiul IV – Trimestrul III Marți , 22 iulie 2014   Ioan Botezătorul a declarat public despre Domnul Isus: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Pentru un evreu obişnuit cu jertfele de la templu şi cunoscător al istoriei sacre consemnate în Vechiul Testament, aceste cuvinte nu erau greu de înţeles. El ştia că Avraam a avut încredere că...
Mântuirea – iniţiativa lui Dumnezeu
Luni, 21 Iulie 14
Mântuirea – iniţiativa lui...
  Studiul IV – Trimestrul III Luni , 21 iulie 2014   Ideea că mântuirea se datorează în întregime lui Dumnezeu se desprinde clar din Evanghelii. Domnul Isus nu a venit în lumea noastră pentru că noi I-am fi adresat o invitaţie, ci pentru că Tatăl L-a trimis din iubire faţă de noi. Faptul că iniţiativa a fost a Tatălui este confirmat de întrebuinţarea frecventă de...
Mântuirea – darul lui Dumnezeu
Duminica, 20 Iulie 14
Mântuirea – darul lui Dumne...
  Studiul IV – Trimestrul III Duminică , 20 iulie 2014   1. În Ioan 3:16 sunt folosite două verbe care arată ce a făcut Dumnezeu pentru noi: „a iubit” şi „a dat”. Ce legătură există între ele? Ce ne spun despre motivul lucrării de mântuire? Ioan 3 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să...