recomandari
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul VIII – Trimestrul III Vineri , 22 august 2014 Soarele apune...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
Studiul VII – Trimestrul III Vineri , 15 august 2014 Soarele apune la ora...
Studiu suplimentar
Studiu suplimentar...
  Studiul VI – Trimestrul III Vineri , 8 august 2014 Soarele apune la...
„Propovăduiţi Evanghelia”
Joi, 28 August 14
„Propovăduiţi Evanghelia...
  Studiul IX – Trimestrul III Joi , 28 august 2014     În Evanghelia sa, Marcu redă Marea Trimitere în cunoscutul său stil concis: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15). La fel ca în Matei, şi aici verbul grecesc „a se duce” este la modul participiu şi, de aceea, nu indică sarcina propriu-zisă, ci o acţiune...
„Faceţi ucenici”
Miercuri, 27 August 14
„Faceţi ucenici”...
  Studiul IX – Trimestrul III Miercuri , 27 august 2014   După Înviere, ucenicii s-au întors în Galileea, „unde le poruncise Isus să meargă” (Matei 28:16). Alături de cei unsprezece, mai erau peste cinci sute de fraţi ,, După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.” (1 Corinteni...
„Aşa vă trimit şi Eu pe voi”
Marti, 26 August 14
„Aşa vă trimit şi Eu pe v...
  Studiul IX – Trimestrul III Marți , 26 august 2014     Prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii în camera de sus este relatată şi în Evanghelia după Ioan, însă aici sunt prezentate unele elemente pe care nu le întâlnim în Evanghelia după Luca. 3. Cum a definit Domnul Isus misiunea credincioşilor în Ioan 20:21? Ioan 20 21. Isus le-a zis din nou: “Pace...
Martorii Săi
Luni, 25 August 14
Martorii Săi...
  Studiul IX – Trimestrul III Luni , 25 august 2014     Prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii Săi după înviere a fost foarte importantă. Ei erau speriaţi, abătuţi, descurajaţi şi derutaţi. Le era atât de frică, încât stăteau închişi în casă tot timpul. Dar Domnul a venit în mijlocul lor şi le-a spus cu glas blând: „Pace vouă!”. Ei s-au speriat...
„Voi sunteţi lumina lumii”
Duminica, 24 August 14
„Voi sunteţi lumina lumii...
  Studiul IX – Trimestrul III Duminică , 24 august 2014     1. Citeşte Matei 5:14-16. Ce spune Domnul Isus aici despre fiecare dintre noi şi despre comunitatea bisericii? Matei 5 14. Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. 15. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor...
Misiunea noastră
Sambata, 23 August 14
Misiunea noastră...
  Studiul IX – Trimestrul III Sâmbătă , 23 august 2014 Soarele apune la ora 20:08     Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Matei 5:14-16; 28:19,20; Luca 24:48,49; Ioan 20:21; Apocalipsa 14:6-12. Sabat după-amiază Textul de memorat: „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor....
Studiu suplimentar
Vineri, 22 August 14
Studiu suplimentar...
  Studiul VIII – Trimestrul III Vineri , 22 august 2014 Soarele apune la ora 20:09     Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, capitolul „Unitatea creştină”, p. 236- 248; Mărturii, vol. 8, capitolul „Una cu Hristos în Dumnezeu”, p. 239- 243. „Unirea înseamnă putere; dezbinarea înseamnă slăbiciune. Atunci când sunt uniţi, aceia care cred adevărul prezent exercită...
Refacerea unităţii
Joi, 21 August 14
Refacerea unităţii...
  Studiul VIII – Trimestrul III Joi , 21 august 2014     5. De ce împăcarea cu fratele sau sora căreia i-am greşit este o condiţie  fără de care închinarea noastră nu poate fi acceptată de Dumnezeu? Matei 5:23,24 Matei 5 23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, 24. lasă-ţi darul acolo înaintea...
Marele obstacol din calea unităţii
Miercuri, 20 August 14
Marele obstacol din calea unit...
  Studiul VIII – Trimestrul III Miercuri , 20 august 2014     4. În cel fel ne ajută învăţăturile Domnului Isus din Matei 7:1-5 să evităm dezbinările şi conflictele în biserică? Matei 7 1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2. Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura. 3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui...